NPM-DX

NPM-DX

Panasonic的下一代实装制造(X系列)构思 “智能制造”

实装车间的自动化、省人化,提高生产线产能和品质以及降低成本

特长

自主功能实现稳定运转 - 自主型生产线控制
APC系统、自动恢复选购件

省人化・运转率提升 - 集中控制
车间管理系统、远程操作选购件

抑制人工作业的参差不齐 - 导航、自动化小产品
供料器准备导航、元件供给导航、自动化小产品

NPM-DX SYSTEM

规格
机种名
NPM-DX

基板尺寸(mm)

*选择长型规格传送带时

单轨 L 50 × W 50 ~ L 510 × W 590
双轨 L 50 × W 50 ~ L 510 × W 300

基板替换时间

*选择短型规格传送带时

2.1 s ( L 275 mm 以下)
4.8 s ( L 275 mm 超过 ~ L 460 mm 以下) *随基板规格不同情况有异
电源 三相 AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 5.0 kVA
空压源 *1 Min.0.5 MPa、200 L /min(A.N.R.)
设备尺寸(mm) W 1 665 *2 × D 2 570 *3 × H 1 444 *4
重量 3 600 kg(只限主体:因选购件的构成而异。)
贴装头 轻量16吸嘴贴装头 V2
(每贴装头)
轻量8吸嘴贴装头
(每贴装头)
4吸嘴贴装头
(每贴装头)
最快速度 46 200 cph
(0.078 s/ 芯片)
24 000 cph
(0.150 s/ 芯片)
8 500 cph
(0.424 s/ 芯片)
8 000 cph
(0.450 s/ QFP)
贴装精度(Cpk≧1) ± 25 μm/方形芯片 ± 25 μm/方形芯片
± 40 μm/QFP 12 mm 以下
± 25 μm/QFP 12 mm ~ 32 mm
± 20 μm/QFP
元件尺寸(mm) 0201 芯片 *5*6 / 03015 芯片 *5
0402 芯片 *5 ~ L 6 × W 6 × T 3
0402 芯片 *5 ~L 45 × W 45 or L 100 × W 40 × T 12 0603 芯片 ~ L 120 × W 90 or L 150 × W 25 × T 30
元件供给 编带 编带宽:4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 44 / 56 mm 编带宽:4 ~56 / 72 / 88 / 104 mm
4、8 mm 编带:Max. 136 品种
杆状 Max. 32 品种(单式杆状供料器)
*1:只限主体
*2:两侧延长传送带(300 mm)贴装时W尺寸为2 265 mm
*3:交换台车安装时D尺寸
*4:显示器、信号塔、天顶风扇盖除外。
*5:0201/03015/0402元件需要专用吸嘴和专用编带供料器。
*6:0201元件贴装对应是选购件。(本公司指定条件)
*贴装速度以及精度等值,会因条件而异。
*详细请参照《规格说明书》。

NPM-DX